Ön Muhasebe Programı Nedir?

Ön muhasebe, bir işletme için muhasebenin ilk adımıdır. İşletmenin nakit parasının, çek ve senetlerinin, banka hesaplarının, müşterilerinin ve tüm bu unsurlara ait hareketlerin şirket içindeki takibini ön muhasebe yapar. Fatura kesilmesi, irsaliye düzenlenmesi, çek ve senet hazırlanması ve bunların ciro edilmesi gibi işlemler de ön muhasebeyle ilgilidir. Şirketin sınıflandırma, raporlama ve analiz gibi daha detaylı finansal işlemlerinin bir ön hazırlığı olarak kabul edebileceğimiz ön muhasebe, genellikle şirketin kendi içinde tutulur.

Cari Hesaplar Nedir ?

“Cari hesap nedir?” muhasebenin en çok sorulan sorularının başında gelir. Cari hesaplar, alacak ve borçlarınızı belirleyip kontrollü biçimde takip etmenizi sağlar. Tam da bu işlevi itibarıyla firmanızın kalbidir. Veri girdileri ve bunların analizi sayesinde etkili bir alacak ve borç takibi yapabilir, böylece müşteri ve tedarikçilerinizle kolayca ve hızlıca anlaşabilir, nihayetinde de nakit akışınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nedir

Şahıs şirketi, ortakları ile şirketlerin mal varlığı açısından bütünleştiği bir şirket tipi olarak adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler olarak kategorize ediliyor. Tüzel kişiliğe sahip olduğu için mükellef niteliği taşıyan şahıs firmaları; damga vergisi, stopaj vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi ve gelir vergisi ödemekle yükümlü. Şahıs şirketi kurma aşamasında gereken belgelerin maliyetleri ve kuruluşun ardından ticari faaliyete başlamak için kaşe, yazar kasa gibi tek seferlik giderler toplam 1285-1690 TL aralığında. Bu rakam göz önünde tutulduğunda şahıs şirketleri, maliyeti en uygun şirket türleri arasına giriyor. Diğerlerine kıyasla daha kolay kurulabilmesi ve daha düşük masraflı olması bu şirket tipinin en çok tercih edilen şirket tipi olmasında etkili oluyor.